Twoja wyszukiwarka

Pod Picadorem

Zmienne prądy w sztuce początku XX wieku i towarzyszące im burzliwe dyskusje filozoficzne często prowadziły do podziałów i rozłamów w artystycznych środowiskach. Tym, co łączyło cyganerię był aktywny udział w towarzyskim życiu kawiarnianym.

Nowe spojrzenie na sztukę, afirmacja codzienności, poszukiwanie inspiracji w tematyce uważanej wcześniej przez artystów za „niegodną”, gwarze ulicy, obserwowacjach codzienności sprawiły, że dla twórczości niektórych artystów dwudziestolecia międzywojennego kawiarnia stała się miejscem kluczowym. Tamtejsza kawa przyciągała artystów takich jak: Julian Tuwim, Antonii Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i Jan Lechoń – członkowie poetyckiej grupy „Skamander”.

Miejscem, w którym uformowała się grupa była założona w 1918 roku w Warszawie kawiarnia Pod Picadorem. Działalność Skamandrytów miała na początku głównie wymiar rozrywkowy: zasadą lokalu było to, że każdy bywalec mógł – po uiszczeniu pięciomarkowej opłaty – zaprezentować swój utwór na scenie. O atmosferze panującej „Pod Picadorem” wiele mówi legendarny już niemal regulamin lokalu: Regulamin i cennik dla gości
$1. Nie wolno wprowadzać psów.
$2. Wejście dla dorosłych - marek 5. Młodzież szkolna od lat 16 do 20 - mk. 10. Dzieci od lat 8 do 16 - mk. 15, od lat 4 do 8 - mk. 25. Dzieci do lat 4-ch - mk. 35. Każda dorosła osoba ma prawo wprowadzać dowolną ilość dzieci przy piersi - za dopłatą mk.50 od sztuki bez różnicy płci, wyznania i narodowości.
$3. Wszelkie targi z kasjerką o cenę biletu są bezskuteczne. Pożądane wysokie naddatki. Za głupie 10 lub 15 mk. naddatku dziękujemy. Obejdzie się!
$4. Poeci z "Pod Picadora" udzielają w przerwach między poszczególnymi występami audjencji. Odnośne podania należy składać dzień wcześniej w kancelarji Kawiarni. Opłata za audiencje:
a) Zwyczajna rozmowa (od 3 do 5 minut) z prawem podania ręki - mk.50.
b) Objaśnianie przeczytanego utworu - mk.75.
c) Ofiarowanie rękopisu :
1) bez dedykacji mk. 100
2) z dedykacją mk. 500.
Uwaga: Za dodanie w dedykacji słowa "kochanemu" - mk. 100.
Propozycje matrymonjalne - tylko w czwartki.
Uwaga 1: Poeta Tuwim podobnych zgłoszeń nie przyjmuje.
Uwaga 2: Do pozostałych mogą się zgłaszać tylko interesantki, posiadające przeszło 75000 mk. posagu (bez różnicy płci, narodowości i wyznania).
$5. Każdy z gości obowiązany jest spoglądać na poetów z odpowiednim szacunkiem. Obelżywe okrzyki i bicie poetów krzesłami, laskami lub tzw. rekoma uważamy za niedopuszczalne ze względu na ekonomję czasu w programie.
$6. Zabrania się wstępu do kawiarni:
a) osobom w stanie nazbyt trzeźwym;
b) recydywistom na polu literatury i malarstwa;
c) znajdującym się na czarnej liście;
d) osobom w stanie odmiennym;
e) członkom Rady Regencyjnej;
f) panu mecenasowi Józefowi Kuśmidrowiczowi.
$7. Odgadywanie rymów podczas czytania wierszy surowo wzbronione.
$8. Satysfakcji honorowych Zarząd Kawiarni nie udziela.
$9. Nosze ratunkowe i karetka Pogotowia na miejscu.
$10. Zabrania się wszelka nieczystość.